Wsparcie

Kody QR służące do zaprogramowania kolektora EDA50K wraz z instalacją programu Kolnet
Jak anulować paragon.
Jak nazywać towary w kasie fiskalnej.
Obowiązki podatnika w zakresie raportów wykonywanych na urządzeniu fiskalnym.
Jak należy korzystać z urządzenia fiskalnego.
Wpisy w książce serwisowej.
Kogo dotyczy obowiązek fiskalny.
Zwolnienia z obowiązku posiadania kasy/drukarki fiskalnej
Jeśli planuję używać więcej niż jednej kasy do ewidencjonowania sprzedaży.