Wsparcie

Kto nie musi ewidencjonować sprzedaży za pomocą urządzenia fiskalnego

Nie musi ewidencjonować za pomocą urządzenia fiskalnego podatnik który na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych:
  1. każde świadczenie usługi udokumentowuje fakturą,
  2. liczba wszystkich usług w poprzednim roku podatkowym była mniejsza niż 50, a liczba odbiorców tych usług mniejsza niż 20,
  3. zapłata za usługę w całości nastąpiła przelewem o tytule jednoznacznie wskazującym na transakcję, której dotyczy zapłata.