Obowiązujące przepisy dotyczące kas fiskalnych Akty prawne

Poniżej możecie Państwo pobrać aktualne akty prawne dotyczące użytkowania i wprowadzania do obrotu kas fiskalnych.
1.
USTAWA z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.pdf
Rodzaj: PDF
Waga: 242.90 KB
2.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2019 w sprawie urządzeń fiskalnych.pdf
Rodzaj: PDF
Waga: 1.16 MB
3.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (1).pdf
Rodzaj: PDF
Waga: 1.59 MB
4.
Ustawa z 18.03.2011 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy — Prawo o miarach.pdf
Rodzaj: PDF
Waga: 166.10 KB
5.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania Dz.U. 2008 nr 212 poz. 1338.pdf
Rodzaj: PDF
Waga: 270.95 KB
6.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania Dz.U. 2011 nr 140 poz. 818.pdf
Rodzaj: PDF
Waga: 31.27 KB
7.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących Dz.U. 2013 nr 0 poz. 363 .pdf
Rodzaj: PDF
Waga: 1.01 MB
8.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.11.2012 ws zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.pdf
Rodzaj: PDF
Waga: 318.37 KB
9.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.12.2010 ws odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.pdf
Rodzaj: PDF
Waga: 38.83 KB
10.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 09.02.2012 zmieniające rozporządzenie ws odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas.pdf
Rodzaj: PDF
Waga: 155.80 KB