Wsparcie

Kto musi posiadać urządzenie fiskalne

Ewidencjonowaniu obrotów za pomocą urządzenia fiskalnego podlegają podatnicy świadczący usługi i sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych:
  1. których kwota obrotu ze świadczenia usług i sprzedaży towarów do w/w w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 20 tys. zł.
  2. którzy w poprzednim roku zaczęli osiągać obrót na rzecz w/w osób fizycznych i kwota ich obrotu przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, 20 tys zł.
  3. którzy po 31 grudnia 2012 zaczęli osiągać z powyższego tytułu obrót i przewidywany obrót przekroczy w roku podatkowym 20 tys. zł.