Wsparcie

Jednoznaczne nazwy towarów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2013 podatnik zobowiązany jest do stosowania jednoznacznych nazw towarów/usług pojawiających się na dokumentach fiskalnych.

Czym są "jednoznaczne" nazwy. Otóż generalnie powinniśmy uzmysłowić sobie co na myśli miał Minister.
Chodzi o ochronę interesów państwa polskiego i takie nazywanie towarów by jednoznacznie można było przypisać im właściwą stawkę podatku VAT.
Tak, to nie ma nic wspólnego z ochroną kupującego, czy czytelnością paragonu fiskalnego. Tak, chodzi o podatki!

W skrócie, ustawodawca miał tu na myśli stosowanie nazw towarów pozwalających na ich jednoznaczną identyfikację, a nie możliwość zakwalifikowania do szerszej grupy towarowej, umożliwiającej już przypisanie go do niewłaściwej grupy podatkowej.
I tak nie możemy użyć towaru nabiał, a powinniśmy uściślić, że chodzi o MLEKO. Nie możemy użyć WARZYWA, a POMIDOR, itd.

W celu rozwiania wątpliwości, ministerstwo wypuściło oficjalną interpretację, dostępną poniżej.

 
1.
Jednoznaczna nazwa - wyjaśnienie MF (sierpień 2013).pdf
Rodzaj: PDF
Waga: 52.38 KB