Wsparcie

Książka serwisowa

Książka serwisowa urządzenia fiskalnego 


to bardzo ważny dokument. Zapisywane są w niej wszelkie informacje identyfikacyjne, pierwsze uruchomienie ( fiskalizacja ) stany liczników i wszelkie informacje techniczne.
Te najważniejsze to oczywiście dane właściciela, ale także nazwiska i numery uprawnień serwisantów upoważnionych do świadczenia serwisu danego urządzenia. Pamiętaj, że nieuprawnione osoby nie mogą wykonywać czynności serwisowych.
Należy również pamiętać o uzupełnieniu wpisów do książki serwisowej kasy. Książka serwisowa kasy fiskalnej powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania w miejscu instalacji urządzenia.
Powinna być także udostępniana na żądanie właściwych organów. Jeśli zdarzy się, że książka serwisowa zostanie zgubiona lub ulegnie zniszczeniu, należy niezwłocznie zgłosić się do serwisu w celu wydania duplikatu.
Należy także powiadomić o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Na stronie tytułowej nowej książki serwisowej powinien znajdować się napis „Duplikat”.
W książce serwisowej powinny być wpisane wszelkie naprawy w niej dokonywane, a także co bardzo ważne poświadczenia wykonania przeglądów technicznych ( z tyłu książki ). To ważne ponieważ na tej podstawie urząd w pierwszej kolejności weryfikuje, czy kasa była właściwie przeglądana technicznie.
 Jeżeli potrzebujesz duplikatu książki wypełnij formularz poniżej

Prośba o wydanie duplikatu książki serwisowej

Podaj numer fiskalny kasy (unikatowy, znajdziesz go na naklejce na spodzie urządzenia )
Wymagane
Podaj numer fabryczny kasy ( znajdziesz go na naklejce na spodzie urządzenia )
Wymagane
Podaj swój NIP
Wymagane
Podaj swój telefon
Wymagane
Podaj swój mail