Wsparcie

Generowanie i druk raportów oraz przechowywanie dokumentów kasowych

Ustawa narzuca na właścicieli kas rejestrujących obowiązki związane ze sporządzaniem tzw. raportów.

Codziennym obowiązkiem użytkownika jest wykonanie RAPORTU DOBOWEGO.
Jest to rodzaj podsumowania sprzedaży z całego dnia, która jest w skutek wykonania raportu, zapisywana w module fiskalnym urządzenia.
Wykonanie raportu powinno odbyć się na zakończenie sprzedaży w danym dniu, ale najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym.
Jeżeli nie dokonywaliśmy sprzedaży w danym dniu, raportu NIE MUSIMY WYKONYWAĆ. Pamiętajmy jednak, iż kasa, która nie będzie miała raportów przez więcej niż 6 miesięcy przejdzie w stan uszkodzenia i trzeba będzie się z nią udać do serwisu.
Aby temu zapobiec rekomendujemy wykonywanie raportu dobowego ( zerowego - bez sprzedaży ) przynajmniej jeden raz w miesiącu.

Raz w miesiącu obowiązkiem podatnika jest wykonanie raportu miesięcznego. Obejmować on musi wszystkie raporty dobowe z poprzedniego miesiąca.
Nie musimy go jednakże wykonywać koniecznie na koniec miesiąca. Wydruk taki możemy wykonać w zasadzie w dowolnym momencie.

Dokumenty fiskalne przechowujemy przez okres wskazany w ustawie o podatku od towarów i usług, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (pkt I-1 – art. 112) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm) zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).