Wsparcie

Sprzedaż i ewidencjonowanie obrotu

Po wprowadzeniu w tryb fiskalny ( wykonaniu FISKALIZACJI ) kasa lub drukarka rejestruje każdą czynność sprzedaży zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.
Każdy fakt sprzedaży musi kończyć się wydanie dokumentu sprzedaży:

  • faktury VAT,
  • paragonu fiskalnego

który musi otrzymać klient, a kopię powinniśmy, jako sprzedający, zarchiwizować do celów kontrolnych.
Archiwizacja kopii dokumentów fiskalnych w obecnych urządzeniach możliwa jest na dwa sposoby. Do końca roku 2018 możliwe jest jeszcze instalowanie urządzeń fiskalnych z kopią papierową - którą musimy przechowywać przez okres określony w ustawie.
Inny typ urządzeń to kasy/drukarki fiskalne z kopią elektroniczną, gdzie  kopia jest przechowywana na specjalnym nośniku - karcie SD. Należy pamiętać, że za czytelność ( czy także możliwość odczytu z kopii elektronicznej ) odpowiada PODATNIK. W związku z powyższym pamiętajmy o używaniu papieru o odpowiedniej jakości i przechowywaniu kopii we właściwych warunkach w przypadku urządzeń z kopią papierową, a w przypadku kopii elektronicznej dbajmy o kopie karty pamięci.

Nowe urządzenia, które pojawią się w przyszłym roku oprócz kopii elektronicznej będą wyposażone w moduł komunikacji ONLINE z repozytorium krajowym, w którym przechowywane będą kopie wszystkich emitowanych dokumentów, ale nie znane są na chwilę obecną przepisy dotyczące obowiązków podatnika. Należy zakładać iż będą ona nadal obligować właściciela kasy do sporządzania kopii karty SD.

Pamiętajmy, że sprzedaż towarów i usług bez wydania paragonu to PRZESTĘPSTWO SKARBOWE. W przypadku zakwalifikowania, jako czyn mniejszej wagi może być traktowany jako WYKROCZENIE SKARBOWE - stanie się tak wtedy gdy uszczuplenie podatku będzie mniejsze niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia, lub gdy tak uzna kontrolujący :).

Istotną informacją dla użytkowników kasy jest to, iż ukaranym w pierwszej kolejności będzie kasjer/sprzedawca, a dopiero w konsekwencji pracodawca.