Wsparcie

Anulowanie paragonu

Podczas wystawiania paragonu, przed jego zakończeniem, możemy oczywiście anulować zarówno pozycje na nim zarejestrowane, jak też cały paragon.
Poszczególne pozycje anulujemy poprzez wejście do menu lub wybranie pozycji strzałkami i wywołanie funkcji storno.
Cały paragon w urządzeniach Posnet anulujemy przytrzymując klawisz C i potwierdzając chęć anulowania paragonu.

W przypadku, gdy paragon został już wydrukowany, oczywiście nie jest możliwe jego anulowanie. 14 marca 2013 roku ministerstwo opublikowało rozporządzenie dotyczące regulujące powyższą kwestię.

Obliguje ono podatnika który posługuje się kasą fiskalną do prowadzenia 2 ewidencji:

  • ewidencji zwrotów i reklamacji
  • ewidencji oczywistych pomyłek – i to właśnie ta księga jest dla nas istotna.
Paragon, który chcemy anulować wprowadzamy do powyższej ewidencji, a następnie wprowadzamy poprawną transakcję ponownie na kasę fiskalną.

Zwrot i reklamacja towaru.
 

Zwrot towaru sprzedawca ewidencjonuje w ewidencji zwrotów i uznanych reklamacji, jednakże musi w celu udokumentowania tego faktu załączyć zgodnie z § 3 ust. :

  • datę sprzedaży oraz termin dokonania zwrotu lub reklamacji towaru albo usługi,
  • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na ich jednoznaczną identyfikację wraz z ewentualnym opisem,
  • wartość zwracanego (reklamowanego) towaru lub usługi brutto wraz z informację o należnym podatku VAT. W przypadku zwrotu części kwoty ujmowana jest kwota zwrotu wraz z informacją o podatku VAT od tej kwoty,
  • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, ( nie musi to być paragon, może być gwarancja podpisana przez sprzedawcę, potwierdzenie zapłaty kartą kredytową, ... )
  • podpisany przez nabywcę i sprzedawcę protokół przyjęcia towaru lub uznania reklamacji towaru lub usługi - bez podpisu klienta można przyjąć i zaewidencjonować paragon tylko, gdy możemy udowodnić iż protokół jest faktycznie sporządzony za wiedzą nabywcy - np. przesyłka polecona podpisana przez nabywcę.