Wsparcie

Obowiązkowe przeglądy techniczne

Ustawa nakłada na użytkownika obowiązek przeprowadzania cyklicznie ( obecnie co 2 lata ) przeglądów technicznych urządzenia fiskalnego.
Obowiązkiem podatnika jest wezwanie serwisu do wykonania przeglądu najpóźniej 2 lata od poprzedniego przeglądu, lub fiskalizacji.
Przegląd musi być potwierdzony zapisem w książce serwisowej.
Niewykonanie przeglądu traktowane jest nierzetelne prowadzenie księgi - zgodnie z artykułem 61 § 3 k.k.s. możliwe jest nałożenie kary grzywny za wykroczenie skarbowe.

Jeżeli korzystaliście Państwo z ulgi przy zakupie kasy/drukarki fiskalnej, niewykonanie przeglądu skutkuje także cofnięciem tejże wraz z należnymi odsetkami.
Dlatego niewykonanie przeglądów może być ( a w większości przypadków będzie ) problemem w momencie odczytu w urzędzie skarbowym, gdzie jednym z obowiązków urzędnika, jest upewnienie się iż takie przeglądy były rzetelnie dokumentowane.

W nowych przepisach przygotowywanych przez ministerstwo, skutki niewykonania przeglądu będą poważniejsze.
Po pierwsze - podatnik będzie odpowiedzialny za WYKONANIE przeglądu, a nie tylko powiadomienie serwisu w terminie.
Dodatkowo w dniu przekroczenia terminu, automatycznie nakładana będzie kara skarbowa ( a nie ewentualny mandat ) i będzie ona egzekwowana zgodnie z zasadami skarbowymi.
Proponowana kara zapisana w projekcie nowelizacji na dzień dzisiejszy to 300 PLN.

Nieświadome, lub niezawinione niewykonanie przeglądu nie jest usprawiedliwieniem. Jednakże składając do urzędu skarbowego zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego i wpłacając odpowiednią daninę ( tzw. CZYNNY ŻAL ), możemy uniknąć konsekwencji karno-skarbowych.
W tym przypadku powinniśmy jednak taki przegląd również wykonać.
Przeglądy techniczne muszą być wpisane do książki serwisowej w miejscu do tego przeznaczonym jak na zdjęciu poniżej: