Wsparcie

Złożenie oświadczenia o liczbie kas.

Należy złożyć pisemne zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego (w którym będą się Państwo rozliczać) najpóźniej dzień przed fiskalizacją. W zgłoszeniu powinna zawierać się informacja o liczbie kas fiskalnych, które zamierzają podatnik stosować oraz miejscu ich używania (adres instalacji). Zgłoszenie musi zostać złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

W przypadku, gdy podatnik zamierza prowadzić ewidencje przy użyciu tylko jednej kasy zgłoszenie takie może zostać przedłożone łącznie ze zgłoszeniem instalacyjnym kasy w ciągu 7 dni od daty fiskalizacji.