Wsparcie

Otrzymanie numeru ewidencyjnego.

W ciągu 7 dni od dnia fiskalizacji urządzenia fiskalnego należy złożyć pismo zgłoszeniowe do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Otrzymany w ten sposób numer ewidencyjny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. należy w sposób trwały nanieść na urządzenie fiskalne.