BĄDŹ NA BIEŻĄCO Aktualności

Oświadczenia pracowników obsługujących urządzenia fiskalne

Zgodnie z nowym rozporządzeniam Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia br. nałożone zostały na podatników kolejne obowiązki.
Są one stricte związane z przypadkami odmów przez obsługujących urządzenia fiskalne przyjęcia mandatu w przypadku niewłaściwej ( sic! ) obsługi urządzenia fiskalnego ( w szczególności momentu wydania paragonu ).

Rozporządzenie o którym mowa w §6.  [Zasady prowadzenia ewidencji] w punktach 3,4,5 stanowi :
  1. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.
  2. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.
  3. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3.
  4. Wzór informacji o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Powyższe zapisy zobowiązują więc do poinformowania/przeszkolenia pracowników, a następnie przekazania i odebrania od nich oświadczeń o zapoznaniu się z konsekwencjami.
Stosowny druk ( oczywiście, bo przecież podatnicy są za głupi żeby samemu sporządzić 3 liniowy tekst oświadczenia ) musi być zgodny z załącznikiem z rozporządzenia.
Znajduje się on TU

1.
oswiadczenie_pracownika.pdf
Rodzaj: PDF
Waga: 173.34 KB