BĄDŹ NA BIEŻĄCO Aktualności

Kara za brak przeglądu kasy fiskalnej w 2019 r. 
1 maja 2019 r. wraz z ustawą nowelizująca ustawę o VAT, weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816), które wprowadziło wiele istotnych zmian dotyczących  zasady użytkowania kas fiskalnych. Właściciele kas zobowiązani zostali do zmiany matrycy stawek VAT w swoich urządzeniach do końca lipca br., oraz bezzwłocznie powinni zebrać od wszystkich użytkowników podpisane oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Jednak nie są to jedyne zmiany. Nowość stanowi również ustalenie kary pieniężnej za spóźnienie z dokonaniem obowiązkowego przeglądu technicznego urządzenia.

Przegląd okresowy kasy fiskalnej tak samo jak przed wejściem nowelizacji przepisów, należy wykonywać nie rzadziej niż co 2 lata. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik nie ma obowiązku dokonywania okresowych przeglądów technicznych, musi to jednak zrobić przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji na kasie.

Kasy fiskalne online przesyłają do CRK nie tylko dane o zarejestrowanych transakcjach, ale też m.in. o dokonanych przeglądach technicznych. Krajowa Administracja Skarbowa zostaje więc od razu poinformowana, że użytkownik urządzenia onlineowego spóźnił się z przeglądem. Nie oznacza to, iż właścicielom kas tradycyjnych z elektroniczną lub papierową kopią paragonu łatwiej jest uniknąć kary. Informacja o braku przeglądu trafi do urzędu tak czy inaczej.

Wszystko za sprawą nowego obowiązku nałożonego na serwisy fiskalne od 1 maja 2019 r. Pomioty te do 15. dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu muszą składać do urzędów skarbowych właściwych dla podatnika wykaz wykonanych przeglądów technicznych wraz z uzupełnieniem informacji o poprzedniej dacie przeglądu. Dotyczy to kas tradycyjnych z elektroniczną i papierową kopią paragonu. W dokumencie tym znajdują się imię i nazwisko lub nazwa oraz numer NIP serwisu i podatnika, a także numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy fiskalnej. Niezależnie więc od typu kasy użytkowanej przez podatnika, o spóźnieniu z przeglądem jego urząd dowie się prędzej czy później. Należy przy tym podkreślić, iż dokonanie przeglądu technicznego i terminowość w tym zakresie to obowiązek podatnika, nie serwisanta. Niezależnie od okoliczności, karę za spóźnienie zawsze ponosi właściciel kasy.

Spóźnienie z dokonaniem przeglądu technicznego skutkuje karą pieniężną w wysokości 300 zł. Nałożenie kary przez Urząd Skarbowy nie zwalnia podatnika z poddania urządzenia obowiązkowemu przeglądowi. Dodatkowo, jeśli na daną kasę skorzystał z ulgi, a spóźnienie nastąpiło w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania, musi zwrócić do urzędu skarbowego pobraną lub odliczoną kwotę.